Poradnictwo wychowawcze

dla rodziców

Udzielam konsultacji w nurcie wychowania skoncentrowanego na rozwiązaniach. Zapraszam na nie rodziców chcących zrozumieć zachowania swojego dziecka i chcących poprawić z nim swoje relacje.

W trakcie konsultacji wychowawczych:

• poznasz główne przyczyny „niewłaściwych” zachowań Twojego dziecka
• znajdziesz odpowiedź na pytanie o to, które z tych przyczyn dotyczą Twojego dziecka
• wspólnie przeanalizujemy dotychczas podejmowane przez Ciebie strategie wychowawcze (zarówno te, które działały jak i te, które nie przyniosły Twoim zdaniem oczekiwanego rezultatu)
• wspólnie poszukamy rozwiązań, które będą użyteczne w Waszym domu i będą służyć Waszej relacji.

Pracując z rodzicami często posiłkuję się elementami metody „Jestem z Ciebie dumny!”, autorstwa fińskiego psychiatry dr Bena Furmana. Metoda ta ukazuje m.in. jak koncentrować się na dziecięcych umiejętnościach, a nie problemach, jak go komplementować, jak mu pomagać w przezwyciężaniu trudności; jak reagować na niewłaściwe jego zachowanie (tzw. kroki odpowiedzialności). Wspiera ona rodziców w procesie wychowawczym i jest praktycznym narzędziem w kontakcie nie tylko z dziećmi sprawiającymi trudności, ale w każdej relacji, której bazą miałaby być efektywna komunikacja. Metodę „Jestem z ciebie dumny” cechuje duża skuteczność w procesie pomagania dzieciom i rodzicom.

Cena i warunki spotkania

Cena jednej konsultacji poradniczej to 110zł.

Można ją traktować jako jednorazowe spotkanie w nagłych sytuacjach lub włączyć w cykl kilku sesji.

Jedno spotkanie trwa 50 minut.