Nazywam się

Daria Zielińska-Pękał.

Jestem certyfikującą się terapeutką w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach.  Pomagam dzieciom i ich rodzicom, nastolatkom oraz osobom dorosłym.

Jestem też doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuję jako nauczyciel akademicki i od kilkunastu już lat uczę ludzi tego, jak pomagać innym.

Od dawna nosiłam się z zamiarem aby swoje terapeutyczne umiejętności połączyć z teoretyczną wiedzą.

Dlatego też stworzyłam Pomocownię.

"

Dowiedz się więcej

Terapeutycznie…

pracuję głównie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłam kurs podstawowy TSR w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz kurs zaawansowany w Szkole TSR. Zainspirowana tym sposobem pracy zdecydowałam się na cykl kursów specjalistycznych, m.in z zakresu pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi traumy i przemocy, z osobami chronicznie chorymi czy zagrożonymi samobójstwem.

Specjalizuję się również w pracy terapeutycznej z dziećmi, nastolatkami oraz ich rodzicami. Jestem praktykiem metody terapeutycznej „Kids’s Skills” oraz „Jestem z Ciebie dumny”.

Aktualnie jestem w otwartym procesie certyfikacyjnym na terapeutę TSR. Dbając o dobro moich klientów i o jakość swojego terapeutycznego „warsztatu” pozostaję w regularnej pracy superwizyjnej. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W swojej pracy chętnie korzystam w dorobku innych szkół psychoterapeutycznych. Ukończyłam 3-letnią Szkołę Pomocy Psychologicznej działającą przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. To tam zgłębiałam tajniki terapii prowadzonej w nurcie Gestalt, przeżywając autentyczną fascynację tym sposobem pomagania. Brałam również udział w superwizji własnej pracy psychoterapeutycznej.

 

Naukowo…

wciąż pozostaję w obszarze szeroko rozumianego poradnictwa. Inspirują mnie teorie pomagania oraz psychologiczne koncepcje pozwalające zrozumieć i wyjaśnić ludzkie zachowania. Pracuję na Uniwersytecie Zielonogórskim jako adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej. To tam od 15 lat uczę przyszłych pedagogów, doradców i pracowników pomocy społecznej tego, jak pomagać ludziom. Kwestia wyposażenia młodych ludzi w wiedzę, z której będą w stanie zrobić użytek w swojej pracy zawodowej, zorientowanej na pomaganie innym, stała się dla mnie ważnym i ciekawym wyzwaniem. Prowadzę wykłady i ćwiczenia z takich przedmiotów jak teoretyczne podstawy pomagania; metody terapii; pedagogika rodziny, poradnictwo wychowawcze, poradnictwo dla młodzieży i wiele innych.

Regularnie wydaję swoje publikacje. Aktualnie jestem autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilku książek, w których przedstawiam i analizuję różne sposoby wspierania ludzi. Od lat opisuję również specyfikę poradnictwa uprawianego w mediach i poprzez media. Jestem współautorką narzędzia diagnostycznego  (wraz z poradnikiem) pt. „Kalejdoskop Kariery”, którego celem jest wspomaganie procesu rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów w wieku 13+ i uczniów dorosłych.

Regularnie jeżdżę na krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, na których prezentuję swoje najbardziej aktualne opracowania.

Jestem współzałożycielką i członkiem zarządu Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego.