Czym jest TSR?

TSR – TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH

(z ang. solution focused brief therapy)

to jeden ze współczesnych nurtów psychoterapeutycznych. W swoich założeniach nawiązuje do dorobku Miltona H. Ericksona. Ten sposób pracy terapeutycznej opiera się technikach wspomagania zmiany i towarzyszeniu klientowi w budowaniu rozwiązań i tym samym w osiąganiu przez niego celów.

Główne założenia tego nurtu:

 

rozwiązania, a nie problemy

• brak nadmiernej koncentracji na problemie
• treść problemu klienta traktuje się jako sposób na ujawnienie jego potrzeb
• rozwiązania wcale nie muszą być związane z problemem

zasoby i umiejętności człowieka

• klienci są pełni zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązania
• każdy człowiek posiada umiejętności, które może wykorzystać w tym aby funkcjonować optymalnie dla siebie
• to klient wyznacza cel terapii i to on ocenia postępy terapii

 

 

krótkoterminowość terapii TSR

• terapia nie musi trwać długo
• terapeuta powinien tak pracować z klientem, aby czas trwania terapii był jak najkrótszy
• dużo dzieje się pomiędzy sesjami, a nie jedynie w gabinecie

Autorami takiego sposobu pracy z ludźmi są Steve de Shazer i Insoo Kim Berg, którzy od końca 70-tych lat ubiegłego wieku rozwijali go w ramach Centrum Terapii Krótkoterminowej w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. W Polsce nurt ten rozwija się od lat 90-tych.