Terapia dzieci

i młodzieży

Dzieci

Swoją ofertę terapeutyczną kieruję do dzieci od 5 roku życia doświadczających trudności w sferze emocjonalnej lub związanych z zachowaniem. Pomagam dzieciom, które borykają się z różnopochodnymi lękami, napadami złości, dekoncentracją uwagi, tzw. złymi nawykami, zaburzeniami snu, trudnościami w jedzeniu itp. Pracę terapeutyczną z dziećmi opieram m.in. na bardzo przyjaznej metodzie Kids’s Skills – „Dam radę”.

Dzieci zdecydowanie chętniej uczą się nowych umiejętności niż rozmawiają o problemach.

Kids’s Skills to 15-etapowy program edukacyjno-terapeutyczny, w trakcie którego dziecko ma okazję:

  • przeformułować doświadczany problem w umiejętność, której chciałoby się nauczyć
  • doświadczyć szerokiego systemu wsparcia dla nowej umiejętności
  • zbadać (poczuć) realne korzyści, jakie doświadczy po nabyciu umiejętności
  • w indywidualnym tempie nauczyć się zaplanowanej umiejętności
  • odwoływać się do tego co JUŻ wie i co JUŻ potraf
  • wcielić umiejętność w codzienne życie
  • bawić się, grać w tematyczne gry planszowe, używać kart metaforycznych.

 

Młodzież

W pracy terapeutycznej z młodzieżą koncentruję się na specyfice okresu adolescencji. Pomagam nastolatkom doświadczającym fobii szkolnej, rówieśniczego odrzucenia, zawodów miłosnych, trudności z określeniem własnej tożsamości. itp.
Pracując ze starszą młodzieżą często odwołuję się do metod i technik TSR wykorzystywanych w terapii osób dorosłych. Pracując jednak z młodszą młodzieżą posiłkuję się elementami programu rozwoju osobistego dla nastolatków pt. „Mission Possible”, będącego adaptacją metody Kids Skills. Program służy ustalaniu i realizacji pozytywnych celów w życiu. Składa się z 16 zadań.

Cena i warunki spotkania

15-etapowy program terapeutyczny Kids Skills dla dzieci realizuję maksymalnie w ciągu 4-5 spotkań.

Koszt jednego spotkania (z dzieckiem czy z nastolatkiem) to 110zł.
Spotkanie trwa 50 min.